LUENTO: AEROBISEN KAPASITEETIN MERKITYS RATSASTAJILLE

Ratsastajan kehitystä ja suoritusta omassa lajissaan tukee riittävän laaja aerobinen kapasiteetti eli kestävyyskunto hapen kanssa tehtävään liikunta- tai urheilusuoritukseen.

Ratsastuksessa tavoitellaan hevosen ja ratsastajan välistä harmoniaa, yhteistyötä mahdollisimman pienin, huomaamattomin elkein. Lisäksi lajille on tyypillistä itse ratsastussuoritteen lisäksi muu tallilla tapahtuva aktiivinen toiminta (hevosen hoito, varusteiden hoito ym) sekä erilaiset valmennus- ja kilpailumatkat. Usein ratsastajat toimivat omassa arjessaan oman jaksamisensa äärirajoilla ja erilaiset palautumishaasteet ovatkin ratsastajilla valitettavan yleisiä (univaikeudet, vireystilan vaihtelu).

Kun halutaan kehittää ratsastajan suorituskykyä, on aerobinen kapasiteetti yksi ensimmäisistä asioista johon tulisi kiinnittää huomiota. Toisin kuin ehkä helposti ajatellaan, ratsastus itsessään ei riitä kehittämään ratsastajan kuntoa.

Kehittämällä ratsastajan peruskuntoa saavutetaan paljon merkittäviä hyötyjä ratsastajan omaa lajia ajatellen:

  • Lisääntynyt palautumiskapasiteetti arjen ja harjoittelun aiheuttamasta kuormasta – iltaisin ei ole aivan niin väsynyt, jaksamista riittää muuhunkin kuin “arjesta selviytymiseen”
  • Tehostunut aineenvaihdunta – positiiviset muutokset omassa kehossa, tukkoisen ja jäykän olon väheneminen
  • Parantunut unenlaatu – tämä aikaansaa positiivisen kierteen joka edistää kaikkea jaksamista ja palautumista

Lajispesifit hyödyt:

  • Parantunut apujen käyttö ja tarkkuus – hienomotoriset toiminnot kärsivät ensimmäisenä kun “kunto loppuu” kesken, lisääntynyt aerobinen kapasiteetti näkyy tarkempina, oikea-aikaisempina apuina hevoselle
  • Nopeammat reaktiot – puutteellinen aerobinen kunto tekee sinusta hitaan ja esimerkiksi nostaa riskiä pudota äkillisessä tilanteessa
  • Parantunut keskittymiskyky – jos olo on jo valmiiksi väsynyt hevosen selkään noustessa tai oma kunto loppuu kesken, on vaikea ylläpitää optimaalista keskittymistä
  • Parempi jaksaminen pitkillä valmennus- ja kilpailumatkoilla 

Tällä luennolla EQUESTRAIN perustaja Laura käy läpi sitä miksi aerobinen kunto on niin tärkeää ratsastajalle ja miten se on huomioitu tämän valmennuksen treeneissä.